Demo (KUF)

Här nedan finner du skärmdumpar av applikationen (KUF)

Nya funktioner tillkommer löpande. Detta är exempel av vad som nu finns i systemet. I webbversionen används hovring (muspekare över text eller bild) frekvent för att visa ytterligare information.

Hovra över bilderna så visas en större.

Översiktsvy, webbversion:

Larmcentralsvy (fordon i drift just nu):

Vy för funktionsansvarig (ansvarig för specifika objekt i specifikt fordon) Fordonsansvarigas vy ser snarlik ut fast med fler funktioner:

Vy för administratör (här exemplifieras endast en liten del, alla databastabeller administreras härifrån):

Vy för administratör av larmcentralsuppgifter (om skiljd från administratör):

Vy för mobiltelefoner. Erbjuder alla de funktioner som användare behöver. Administration som funktionsansvarig eller administratör utförs endast i webbversionen.

Exempel på rapport: