Aktuellt

Nyheter

           
TIB
Ett administrativt program för dokumenthantering och löpande administration för alla organisationer som använder sig av funktionen Tjänsteman I Beredskap .
Används sedan sommaren 2017 av Landstinget Blekinge och hösten 2017 av Region Kronoberg.

Kontroll Träningsplaner
Är just klar i sin första version (februari 2017) och används av Hovmantorp GOIF Fotboll.

Kontroll Utfyckningsfordon i Region Jämtland Härjedalen
KUF:en används sedan våren 2015 i Region Jämtland Härjedalen.

Nya funktioner
Ett stort antal nya funktioner finns nu tillgängligt i KUF:en. Hantering av besiktning och service, nöddirigering, möjlighet att välja speciella kontroller veckovis, månadsvis etc. Allt konfigurerbart för de egna behoven i organisationen.

Flisa 2014
Callunavias IT närvarar vid Flisa 2014 i Tylösand 16-18 september. Kommer att finnas i egen monter med information och demonstration av programmet.
Vi ses då.

Kontroll Utryckningsfordon på SOS i Växjö
SOS-centralen i Växjö använder Larmcentalsvyn av Kontroll Utryckningsfordon i ett pilottest för Kronobergs läns ambulanser samt övriga resurser kopplade till ambulansverksameten. Detta ger larmdirigenterna uppdaterad information i realtid för samtliga resurser som är i drift.