Om Företaget

Detta är företaget...

Callunavias IT AB är ett företag som jag driver i liten skala vid sidan av mitt ordinarie arbete. Till vardags arbetar jag i Region Kronoberg dels som ambulanssjuksköterska men huvudsakligen som IT-ansvarig inom just ambulansverksamheten. Jag har utvecklat ett antal applikationer som används inom min egen region inom ramen för mitt ordinarie arbete där.
Förutom vidareutbildning till ambulanssjuksköterska har jag även en systemvetarexamen. Applikationen "Kontroll Utryckningsfordon" började planeras för flera år sedan eftersom ett stort behov fanns inom ambulansverksamheten och vid årsskiftet 2012-2013 var den första versionen klar och började användas i Landstinget Kronoberg. Vidarutvecklas sker ständigt när nya önskemål/ behov dyker upp. Applikationen riktar sig lika mycket till andra aktörer som bedriver utryckningsverksamhet och inte endast ambulansorganisationer.

Kontakta mig via Kontaktsidan om Ni är intresserade eller har frågor.
Richard Andersson
Callunavias IT AB