Callunavias IT

Allmänt om applikationerna

Applikationerna är externa webbapplikationer som använder Secure Sockets Layer (SSL-certifikat) vilket gör att all information skickas krypterat till och från servern. Ingen installation krävs i den egna organisationen. Alla tre applikationerna nås via en vanlig internetuppkoppling.
Webbhotellet (binero.se) som "hostar" applikationerna tar en backup var fjärde timme som sparas ett dygn bakåt, man tar även en backup per dygn som sparas en vecka bakåt. För databaser tas backup varje natt och sparas en vecka bakåt.

Detta används Kontroll Utryckningsfordon (KUF) till....

Kontroll Utryckningsfordon är en applikation som riktar sig till aktörer som bedriver utryckningsverksamhet. Utryckningsfordon kontrolleras vid byte av besättning flera gånger/dygn både vad gäller fordon och utrustning. Applikationen Kontroll Utryckningsfordon hanterar dessa kontroller. Systemet skickar automatiska epostmeddelande till ansvariga och/ eller larm- ledningscentraler för de olika resurserna som är inlagda.
Exempel 1: då aktörer tillfälligt ersätter ett fordon med annat fordon skickas epost till fordonsansvarig eller motsvarande som organisationen själv anger. Aktuell fordonsuppställning visas hela tiden i systemets webbgränssnitt.
Exempel 2: Den larm- ledningscentral som hanterar dirigeringen av fordonen kan i realtid se all relevant information som är aktuell.
Via en egen inloggning har aktuell larm- ledningscentral alltid tillgång till information i realtid. Både egenskaper för fordonen samt egenskaper hos besättning som arbetar på fordonen kan erbjudas i realtid i systemet för omedelbar åtkomst för aktuell larm- ledningscentral.
Alla händelser lagras i systemet och kan presenteras i rapporter. Exempel på rapportverktyg är: Anmärkningar registrerade per fordon, fordonsbyggare, fordonsmodell, tid i drift inom valt tidsspann etc.

Detta används Kontroll Träningsplaner till....

Denna applikation erbjuder kalenderfunktion för x antal träningsplaner/ lokaler. Som administratör i ex.vis en klubb/ förening administrerar man allt själv i applikationen. Träningsplanen kan vara antingen helplan eller delas i två halvplaner vilket ju ofta är fallet framförallt i barn/ ungdomsidrott.
Klubben/ organisationen lägger själv till fördefinierade grupper som man väljer vid registrering av match eller träning.
Applikationen är just klar i sin första version (februari 2017).

Detta används Kontroll Tjänsteman i beredskap till....

Denna applikation är ett admistrativt verktyg för alla organisationer som använder funktionen Tjänsteman I Beredskap. Applikationen erbjuder löpande admistration av pågående händelser antingen från dator eller mobila enheter. Applikationen hanterar egna styrande dokument och är helt dynamisk dvs man väljer själv de sökord som passar organisationens behov och förutsättningar. Naturligtvis genereras rapporter för alla händelser.